De Forensische Zorgspecialisten biedt duurzame oplossingen die bijdragen aan een veiliger samenleving. Als dienstverlener in de forensische zorg bieden we een breed palet aan kennis en diensten. We zijn specialist op uiteenlopende gebieden, werken klinisch en poliklinisch, en ontwikkelen internationaal toonaangevende instrumenten. Daarbij geloven we in samenwerking en overleg. We zijn voorstander van openheid in de zorgprestaties en werken daar zelf hard aan met heldere registratie. We leren van onze ervaringen en we verbeteren in hoog tempo de prestaties van ons handelen. We investeren continu in kwaliteit van onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. Dit met als missie: een veilige en leefbare samenleving.

 

De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Medewerkers

  Instroom van
  medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2015. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 119 medewerkers (93,9 fte) stond een uitstroom van 91 medewerkers (52,1 fte). In 2015 was er opnieuw sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte is onder andere te verklaren door de aanname van personeel vanuit FPC 2Landen door de Van der Hoeven Kliniek. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten verhoogd.

  • 6,25%
  • 2015
   119
   (93,9 fte)
  • 2014
   112
   (77,6 fte)
  • 2013
   77
   (49,6fte)
 • Medewerkers

  Uitstroom van
  medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2015. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 119 medewerkers (93,9 fte) stond een uitstroom van 91 medewerkers (52,1 fte). In 2015 was er opnieuw sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte is onder andere te verklaren door de aanname van personeel vanuit FPC 2Landen door de Van der Hoeven Kliniek. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten verhoogd.

  • 15,2%
  • 2015
   91
   (52,1 fte)
  • 2014
   79
   (55,1 fte)
  • 2013
   103
   (78,7 fte)
 • Medewerkers

  Aantal medewerkers
  en formatie (fte’s)
  per 31/12

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2015. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 119 medewerkers (93,9 fte) stond een uitstroom van 91 medewerkers (52,1 fte). In 2015 was er opnieuw sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte is onder andere te verklaren door de aanname van personeel vanuit FPC 2Landen door de Van der Hoeven Kliniek. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten verhoogd.

  • 3,2%
  • 2015
   896
   (799,2 fte)
  • 2014
   868
   (772,1 fte)
  • 2013
   835
   (741,8 fte)
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten is licht afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 10,4%
  • 2015
   4,3%
  • 2014
   4,8%
  • 2013
   4,5%
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim GGZ landelijk

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten is licht afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 2%
  • 2015
   5,0%
  • 2014
   4,9%
  • 2013
   4,9%
 • Media

  Aantal contacten met de media

  In 2015 zijn er 114 mediacontacten afgehandeld tegen 148 in 2014. Dit waren over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspecialisten vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een bijdrage. In 2015 is veel informatie via (social) media gegeven over onder andere de behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en grooming (de Waag) en letselonderzoek bij kinderen (de FPKM). Over het algemeen worden de mediacontacten ieder jaar intensiever en langduriger van aard omdat er bijvoorbeeld meegewerkt wordt aan een documentaire of serie.

  • 23%
  • 2015
   114
  • 2014
   148
  • 2013
   164
 • Media

  Bezoekers website

  De Forensische Zorgspecialisten

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2015 zijn de eerste stappen gezet voor vervanging van alle websites van De Forensische Zorgspecialisten. Het project is ingezet om patiënten/cliënten, familie en verwijzers meer centraal te kunnen stellen op de websites; iedere doelgroep op hun eigen niveau, op een overzichtelijke en intuïtieve wijze en aansluitend op het huidige internetgedrag van websitebezoekers. De websites moesten tevens geschikt worden gemaakt voor mobiele devices (tablets, smartphones) en voor een betere vindbaarheid via Google. In maart 2016 zijn de nieuwe websites live gegaan. Met de livegang van de nieuwe websites wordt nu ook de structuur en de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen van De Forensische Zorgspecialisten benadrukt.

  • 2015
   15.671
   21.504
  • 2014
   15.562
   21.249
  • 2013
   15.442
   22.108
 • Media

  Bezoekers website

  Van der Hoeven Kliniek

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  **Geteld vanaf mei 2013.

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2015 zijn de eerste stappen gezet voor vervanging van alle websites van De Forensische Zorgspecialisten. Het project is ingezet om patiënten/cliënten, familie en verwijzers meer centraal te kunnen stellen op de websites; iedere doelgroep op hun eigen niveau, op een overzichtelijke en intuïtieve wijze en aansluitend op het huidige internetgedrag van websitebezoekers. De websites moesten tevens geschikt worden gemaakt voor mobiele devices (tablets, smartphones) en voor een betere vindbaarheid via Google. In maart 2016 zijn de nieuwe websites live gegaan. Met de livegang van de nieuwe websites wordt nu ook de structuur en de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen van De Forensische Zorgspecialisten benadrukt.

  • 2015
   29.244
   38.333
  • 2014
   24.230
   32.818
  • 2013
   12.552**
   16.965**
 • Media

  Bezoekers website de Waag

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2015 zijn de eerste stappen gezet voor vervanging van alle websites van De Forensische Zorgspecialisten. Het project is ingezet om patiënten/cliënten, familie en verwijzers meer centraal te kunnen stellen op de websites; iedere doelgroep op hun eigen niveau, op een overzichtelijke en intuïtieve wijze en aansluitend op het huidige internetgedrag van websitebezoekers. De websites moesten tevens geschikt worden gemaakt voor mobiele devices (tablets, smartphones) en voor een betere vindbaarheid via Google. In maart 2016 zijn de nieuwe websites live gegaan. Met de livegang van de nieuwe websites wordt nu ook de structuur en de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen van De Forensische Zorgspecialisten benadrukt.

  • 2015
   67.765
   91.553
  • 2014
   59.798
   84.846
  • 2013
   52.149
   74.155
 • Media

  Bezoekers website FPKM

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2015 zijn de eerste stappen gezet voor vervanging van alle websites van De Forensische Zorgspecialisten. Het project is ingezet om patiënten/cliënten, familie en verwijzers meer centraal te kunnen stellen op de websites; iedere doelgroep op hun eigen niveau, op een overzichtelijke en intuïtieve wijze en aansluitend op het huidige internetgedrag van websitebezoekers. De websites moesten tevens geschikt worden gemaakt voor mobiele devices (tablets, smartphones) en voor een betere vindbaarheid via Google. In maart 2016 zijn de nieuwe websites live gegaan. Met de livegang van de nieuwe websites wordt nu ook de structuur en de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen van De Forensische Zorgspecialisten benadrukt.

  • 2015
   14.344
   21.014
  • 2014
   10.825
   16.792
  • 2013
   7.029
   9.838