De Waag was de eerste aanbieder van ambulante forensische expertise in Nederland. In 2017 bestaat de Waag 25 jaar. De Waag is ontstaan vanuit de Van der Hoeven Kliniek en biedt als polikliniek gespecialiseerde zorg aan mensen bij wie grensoverschrijdend gedrag en/of delictgedrag gerelateerd is aan een psychische stoornis. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Jeugd en Jongvolwassenen, Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Onze forensisch specialisten leveren maatwerk voor iedere individuele cliënt vanaf 12 jaar. Daarbij werken we met de nieuwste, meest effectieve en evidence-based behandelmethoden. Veiligheid en vermindering van het recidiverisico staat steeds centraal. De behandeling start bij de cliënt en zijn directe netwerk en werkt door in de verdere omgeving. De Waag behandelt cliënten met een juridische verwijzing en cliënten die zich vrijwillig aanmelden wegens grensoverschrijdend gedrag. De Waag had in 2015 8 vestigingen in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland en drie satellietlocaties.

 

 • Totaal

  Aantal cliënten in behandeling

  op 31-12

  Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelintensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is nagenoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als een extra drempel ervaren om vrijwillig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhankelijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor.

  • 3%
  • 2015
   4250
  • 2014
   4380
  • 2013
   4230
 • Primair behandelde cliënten
  Totaal

  Aantal primair behandelde cliënten

  (totaal)

  Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelintensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is nagenoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als een extra drempel ervaren om vrijwillig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhankelijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor.

  • 3%
  • 2015
   9476
  • 2014
   9.765
  • 2013
   9606
 • Primair behandelde cliënten
  Forensische Zorg

  Aantal primair behandelde cliënten

  (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

  Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelintensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is nagenoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als een extra drempel ervaren om vrijwillig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhankelijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor.

  • 0,1%
  • 2015
   3872
  • 2014
   3869
  • 2013
   3545
 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten

  (GGZ jeugd)

  Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelintensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is nagenoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als een extra drempel ervaren om vrijwillig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhankelijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor.

  • 1,8%
  • 2015
   1368
  • 2014
   1383
  • 2013
   1491
 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten

  (GGZ volwassenen)

  Het aantal cliënten van de Waag is in alle vestigingen vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Dit terwijl er wel gefocust is op het aanpassen van de behandelintensiteit (zorgzwaarte) op het risicoprofiel (hoe hoger, hoe intensiever). Het aantal cliënten dat in 2015 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is nagenoeg hetzelfde als in 2014. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2014 en 2013. Deze daling heeft zich in 2015 voornamelijk voorgedaan bij de volwassenen. Er zijn hiervoor verschillende verklaringen te bedenken. Cliënten kunnen sinds 2015 uitsluitend via de huisarts bij de Waag terecht. Dit wordt voor een deel van de cliënten als een extra drempel ervaren om vrijwillig in behandeling te komen. Ook is er sprake van een grotere financiële drempel (afhankelijk van hun verzekering). Beide ontwikkelingen vindt de Waag zorgelijk. Daarnaast is het aantal afwijzingen voor behandeling in 2015 hoger dan in 2014 en 2013. Dit heeft te maken met strengere (administratieve) criteria waardoor minder cliënten aan de eisen van de financiers voldeden. Het beleid om cliënten niet langer te behandelen dan noodzakelijk lijkt vruchten afgeworpen te hebben; het aantal cliënten dat waarvan de behandeling in 2015 is gestopt, is bijna 10% hoger dan het jaar daarvoor.

  • 5,4%
  • 2015
   4653
  • 2014
   4919
  • 2013
   4946
 • Primair behandelde cliënten
  Cliënt in PI

  Aantal primair behandelde cliënten

  (client in Penitentiaire Inrichting)

  De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen. Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel die gerelateerd is aan statische en dynamische criminogene risicofactoren. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm wordt voortgezet.

   

  In 2015 behandelde de Waag 484 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een afname ten opzichte van 2014 en 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van behandelingen door externe partijen). Het verlenen van forensische zorg draagt bij aan het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). Tevens toont recent onderzoek aan dat het percentage Waagcliënten dat na de behandeling terugvalt in delictgedrag - vergeleken met ex-reclassanten en ex-gedetineerden - laag is. Bijna 80% van de cliënten van de Waag is twee jaar na behandeling (nog) niet gerecidiveerd.

  • 6,7%
  • 2015
   484
  • 2014
   519
  • 2013
   543
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 2,6%
  • 2015
   39
  • 2014
   38
  • 2013
   34
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 9,8%
  • 2015
   45
  • 2014
   41
  • 2013
   32
 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 11,1%
  • 2015
   32
  • 2014
   36
  • 2013
   41
 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 5,4%
  • 2015
   35
  • 2014
   37
  • 2013
   33
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 23,3%
  • 2015
   37
  • 2014
   30
  • 2013
   24
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 10%
  • 2015
   36
  • 2014
   40
  • 2013
   36
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (Forensische Zorg jeugd en volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 14,2%
  • 2015
   36
  • 2014
   42
  • 2013
   35
 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 10,8%
  • 2015
   33
  • 2014
   37
  • 2013
   36
 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 39 kalenderdagen op het niveau van 2014 gebleven. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2015 36 dagen tegen 40 dagen in 2014. De wachttijden zijn in 2015 dus licht gedaald ten opzichte van 2014. Het reduceren van wachttijd blijft aandacht vragen.

  • 7,7%
  • 2015
   36
  • 2014
   39
  • 2013
   36
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

  De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen. Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel die gerelateerd is aan statische en dynamische criminogene risicofactoren. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm wordt voortgezet.

   

  In 2015 behandelde de Waag 484 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een afname ten opzichte van 2014 en 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van behandelingen door externe partijen). Het verlenen van forensische zorg draagt bij aan het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). Tevens toont recent onderzoek aan dat het percentage Waagcliënten dat na de behandeling terugvalt in delictgedrag - vergeleken met ex-reclassanten en ex-gedetineerden - laag is. Bijna 80% van de cliënten van de Waag is twee jaar na behandeling (nog) niet gerecidiveerd.

  • 23,8%
  • 2015
   32
  • 2014
   42
  • 2013
   35