De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval van patiënten. Daarvoor biedt de kliniek zorg op maat: ze behandelt waar mogelijk en begrenst waar noodzakelijk. Intensieve samenwerking met ketenpartners bij de overdracht speelt hierbij een belangrijke rol. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en een in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties:

 • TBS

 • KIB (Kliniek Intensieve Behandeling)

 • Long Care voor zowel TBS- als KIB-patiënten

 • Patiënten
  TBS

  Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

  In 2015 telde de kliniek 237 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2015 met 19 patiënten hetzelfde als in 2014. De uitstroom van patiënten lag in 2015 aanzienlijk hoger dan in 2014. Reden hiervoor is onder andere de overname van patiënten van FPC 2landen in 2015. Relatief veel patiënten van FPC 2landen zijn in hetzelfde jaar uitgestroomd omdat zij al vergevorderd in hun behandeling waren. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183 en daarmee hoger dan in 2014 (173). Bij de KIB lag de gemiddelde bezetting op met 53 nagenoeg hetzelfde als in 2014.

  • 2015
   19
  • 2014
   19
  • 2013
   24
 • Behandelduur
  TBS

  Uitstroom tbs-patiënten

  In 2015 telde de kliniek 237 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2015 met 19 patiënten hetzelfde als in 2014. De uitstroom van patiënten lag in 2015 aanzienlijk hoger dan in 2014. Reden hiervoor is onder andere de overname van patiënten van FPC 2landen in 2015. Relatief veel patiënten van FPC 2landen zijn in hetzelfde jaar uitgestroomd omdat zij al vergevorderd in hun behandeling waren. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183 en daarmee hoger dan in 2014 (173). Bij de KIB lag de gemiddelde bezetting op met 53 nagenoeg hetzelfde als in 2014.

  • 75%
  • 2015
   42
  • 2014
   24
  • 2013
   18
 • Behandelduur
  TBS

  Gemiddelde behandelduur van tbs

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk veilig terug de maatschappij in te brengen. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2015 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,7 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. Een van de redenen hiervoor is de overname van patiënten van FPC 2landen in 2015.

  • 3,6%
  • 2015
   8,7
  • 2014
   8,4
  • 2013
   7,8
 • Patiënten
  TBS
  KIB

   

  Aantal patiënten in zorg

  (TBS+KIB)

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk veilig terug de maatschappij in te brengen. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2015 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,7 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. Een van de redenen hiervoor is de overname van patiënten van FPC 2landen in 2015.

  • 4,4%
  • 2015
   237
  • 2014
   227
  • 2013
   234
 • Patiënten
  TBS
  KIB

  Aantal beschikbare bedden

  (TBS+KIB)

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk veilig terug de maatschappij in te brengen. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2015 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,7 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. Een van de redenen hiervoor is de overname van patiënten van FPC 2landen in 2015.

  • 2015
   262
  • 2014
   262
  • 2013
   262
 • Recidive
  TBS

  Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten (tijdens verlof)

  In 2015 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit (recidive) voorgedaan. Er vond in 2015 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten maar ook aan de opbouw van beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2015
   3
  • 2014
   3
  • 2013
   2
 • Recidive
  TBS

  Ontvluchtingen tbs-patiënten

  In 2015 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit (recidive) voorgedaan. Er vond in 2015 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten maar ook aan de opbouw van beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2015
   0
  • 2014
   0
  • 2013
   0
 • Recidive
  TBS

  Recidive tijdens tbs

  In 2015 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit (recidive) voorgedaan. Er vond in 2015 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten maar ook aan de opbouw van beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2015
   0
  • 2014
   0
  • 2013
   0
 • Recidive
  TBS

  Incidenten tijdens verlof

  In 2015 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit (recidive) voorgedaan. Er vond in 2015 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten maar ook aan de opbouw van beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2015
   0
  • 2014
   0
  • 2013
   0
 • Verlof
  TBS

  Begeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s voor de veiligheid in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2015 gingen er 38 patiënten op begeleid verlof en 58 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 2015
   38
  • 2014
   38
  • 2013
   45
 • Verlof
  TBS

  Onbegeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s voor de veiligheid in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2015 gingen er 38 patiënten op begeleid verlof en 58 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 20,8%
  • 2015
   58
  • 2014
   48
  • 2013
   44
 • (Vrijwilligers)werk
  Patiënten

  Aantal patiënten dat buiten

  de kliniek werkt

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2015 werkten er 24 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 24 patiënten vrijwilligerswerk. Ten opzichte van vorig jaar is er een flinke toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen. Tien van de mensen met werk werkten in een betaalde baan via de gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek heeft voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 60%
  • 2015
   24
  • 2014
   15
  • 2013
   18
 • (Vrijwilligers)werk
  TBS

  Aantal patiënten dat buiten de

  kliniek vrijwilligerswerk doet

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2015 werkten er 24 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 24 patiënten vrijwilligerswerk. Ten opzichte van vorig jaar is er een flinke toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen. Tien van de mensen met werk werkten in een betaalde baan via de gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek heeft voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 14,3%
  • 2015
   24
  • 2014
   21
  • 2013
   27
 • TBS
  KIB
  Klachten
  Patiënten

  Klachten van patiënten

  TBS
  KIB
  Totaal

  In 2015 heeft de klachteninstantie in totaal 168 uitspraken naar aanleiding van ingediende klachten door patiënten (165 tbs / 3 KIB) afgedaan. Een groot deel van de klachten werd door slechts een klein deel van de patiënten (vijf) ingediend. Van de 165 klachten van tbs-patiënten zijn er 24 klachten gegrond verklaard. In 2015 is 70 keer beroep ingesteld, 69 keer door patiënten, eenmaal door de kliniek. De beroepen zijn ingesteld door zeven verschillende patiënten, onder hen de vijf patiënten die de meeste klachten hebben ingediend. Tot nu toe is geen enkele klacht in beroep alsnog gegrond verklaard.

  De onderwerpen waarover is geklaagd zijn zeer divers. 39 klachten hebben als onderwerp ‘beperking van de bewegingsvrijheid in de kliniek’; dit betreft klachten over afzondering, verlenging van de afzondering en andere beperkingen van de bewegingsvrijheid, zoals ‘begeleid door de kliniek’. 19 klachten hebben betrekking op het contact met de buitenwereld (post, bezoek, telefoon).

   

  Gegronde klachten

  De gegronde klachten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. De volgende onderwerpen verdienen met name aandacht:

  - schriftelijke mededelingen (6);

  - collectieve intrekking van verlof (3);

  - schending van de privacy door berichtgeving in de kliniek (3);

  - post (2).

   

  Daarnaast zijn 4 klachten over heel verschillende kwesties gegrond verklaard.

  De klachteninstantie heeft 3 klachten van patiënten van de KIB behandeld, van 2 verschillende patiënten. 1 klacht was ongegrond en van 2 klachten was de klachtencommissie onbevoegd er kennis van te nemen.

  • 30%
  • 2015
   165
   3
   168
  • 2014
   237
   3
   240
  • 2013
   140
   6
   146